Podwaliny

Wykonujemy podwaliny jedno i wielowarstwowe w kształcie wynikających z potrzeb realizacyjnych.

Warstwa licowa dostosowana do potrzeb Zamawiającego (po wcześniejszych uzgodnieniach).

Podwaliny wyposażone są w systemy montażowe.

konstrukcje hal - podwaliny
Powaliny Hale

Rysunek 1. podwaliny – hale

Podwaliny Ekrany

Rysunek 2. podwaliny – ekrany