Słupy

Wykonujemy prefabrykowane słupy o przekrojach prostopadłościennych o wadze do 20 ton z dowolną lokalizacją wsporników.

Na specjalne życzenie Zamawiającego istnieje możliwość realizacji elementów o innym przekroju, jednak ostateczna decyzja wymaga każdorazowej konsultacji z działem projektowania i przygotowania produkcji.

Możliwe połączenia słupów ze stopą fundamentową:

  • ze stopą kielichową,
  • zalewane systemy rurowe typu ROBUST,

  • połączenia gwintowane z pomocą systemów podpór słupowych,
  • połączenia monolityczne – stoposłupy.
konstrukcje hal - słupy zbrojenie
przykładowe słupy

Rysunek 1. Przykłady słupów